Waxing  Using a gentle cream wax.

Half leg     30 mins     £15.00

Half leg & bikini     45 mins     £23.00

Half leg, bikini & underarm     60 mins     £27.50

Three quarter leg     45 mins     £21.00

Full leg     60 mins     £25.00

Full leg & bikini     60 mins     £29.50

full leg, bikini & underarm    75 mins      £35.00

Bikini     15 mins     £9.50

Underarm     15 mins     £9.50

Forearms     30 mins     £14.00

Back/Chest     30 mins     £17.00

Lip/chin/eyebrow     15 mins     £8.50

Lip & chin/eyebrow     15 mins     £13.50

Lip, chin & eyebrow     30 mins     £20.00